منزل لیلی

بانویی متولد دهمین ماه سال می نویسد:
بسم الله ......

از من بعید بود ولی عاشقت شدم

از تو بعید نیست جهان عاشقت شود

آرشیو مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان